Turboliquidatie: voor-en nadelen

Turboliquidatie: voor-en nadelen

Dreigt uw vennootschap failliet te gaan? Dan hoeft er niet altijd een faillissement te worden aangevraagd. Zo kunt u uw vennootschap ook ontbinden en liquideren door middel van een turboliquidatie. Hiermee komt u snel van uw bv af. Wilt u hier meer over weten? Schakel dan een expert in. Deze kan u meer vertellen over de voor- en nadelen van een turboliquidatie.

Er valt niets meer te verdelen

Een vennootschap kan alleen ontbonden worden door middel van een turboliquidatie als de aandeelhouders het hiermee eens zijn. Dit besluit moet zijn genomen in de algemene vergadering van aandeelhouders. De vennootschap houdt dan meteen op om te bestaan. Dit kan alleen als deze geen baten meer heeft. Een faillissement is dan onmogelijk, want de curator kan niets meer verdelen.

Niet altijd een slechte oplossing

Velen zien een turboliquidatie als een slechte oplossing om van de aansprakelijkheden af te komen, maar dit is niet helemaal terecht. Door middel van een snelle liquidatie kan een vennootschap direct worden opgeheven en worden er veel kosten bespaard. Er hoeft in dit geval geen vereffenaar te worden benoemd.

Geen twee maanden wachten

Verder hoeft er geen rekening en verantwoording te worden gedeponeerd in een landelijk dagblad. Ook hoeft de bezwaartermijn van twee maanden voor de schuldeisers niet te worden afgewacht. De verklaring van non-verzet kan hierdoor direct worden opgevraagd.

Directe opheffing en geen kosten meer

Het vennootschap wordt direct na de liquidatie opgeheven. Dit betekent ook dat deze geen kosten meer hoeft te maken. De bestuurders hebben dus geen verplichtingen meer.

Direct duidelijkheid

Een ander groot voordeel is, dat de bestuurders snel hun fiscaal verlies kunnen nemen. Ze weten direct waar ze aan toe zijn. Iets dat veel tijd en geld bespaart.

Toch failliet

Een turboliquidatie levert ook risico’s op. Zo kan deze worden teruggedraaid en kan er alsnog een faillissement worden uitgesproken. Een vennootschap kan alleen worden opgeheven als deze echt geen baten meer heeft. Als een schuldeiser kan aantonen dat de vennootschap toch baten had, dan kan hij van de rechter eisen om de vereffening te heropenen. De vennootschap kan dan toch nog failliet worden verklaard.

Risico’s voor de bestuurders

Dit heeft weer veel risico’s voor de bestuurders van de vennootschap. Als zij de jaarstukken niet hebben gedeponeerd, dan kunnen zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor het tekort van de boedel. Dit zijn alle schulden van de vennootschap. Iets dat veel risico’s met zich meebrengt. Zo kan er dan toch een faillissement worden uitgesproken en dienen de bestuurders de schulden te betalen.

Is een turboliquidatie de oplossing voor u?

Verkeert uw vennootschap in zwaar vaarwater en ziet u geen uitweg meer? Schakel dan de hulp in van een echte expert. Wellicht is een turboliquidatie een snellere en betere oplossing. Een advocaat die alles weet van ondernemingsrecht kan u hier meer over vertellen. Deze zoekt voor u uit welke mogelijkheden u heeft en of een turboliquidatie een oplossing is.