Soorten obligaties

welke soorten aobligaties zijn er?Wat zijn obligaties en waar worden ze voor gebruikt?

Obligaties zijn een vorm van direct beleggen. De belegger verwerft dan waardeobjecten in persoonlijke eigendommen. Een obligatie kan gezien worden als een schuldbewijs waarmee een houder van een obligatie kan hiermee aantonen dat hij een bepaald bedrag voor een bepaalde tijd aan een onderneming heeft uitgeleend. Uiteraard is het doel van een obligatie om er flink winst mee te maken. De rente die een onderneming moet betalen over de schuld wordt ook wel couponrente genoemd.

De verschillende soorten obligaties

Door de jaren heen zijn er verschillende soorten obligaties op de markt verschenen. De meest bekende obligatie is die met een vast rendement en komt ook het meest voor. Het zijn obligaties die een vast rendement garanderen tot aan de vervaldatum van de lening. Andere soorten obligaties zijn bijvoorbeeld obligaties met een variabel rendement. Zowel de koers als de couponrente kunnen gedurende de looptijd van deze obligaties wijzigen.

Diverse andere obligaties

Nog meer andere soorten obligaties zijn bijvoorbeeld de obligaties met zero-coupon. Deze obligatie betaalt geen rente uit. Dan zijn er nog de geïndexeerde obligaties. Er wordt een vermenigvuldigingsfactor gekoppeld aan de inflatiekoers, waardoor een eventueel rendementsverlies minder groot zal zijn. Daarnaast zijn er nog converteerbare obligaties en eeuwigdurende obligaties.

De voordelen van het beleggen in obligaties

Er zijn diverse voordelen van beleggen in obligaties op te noemen. Het rendement is duidelijk en blijft de gehele looptijd hetzelfde en is hoger dan op bijvoorbeeld een spaarrekening. De looptijd van een obligatie is ook vooraf duidelijk. Daarnaast krijgen bedrijven die obligaties uitgeven een A-rating, wat een indicatie is van het risico dat je loopt.

Tips bij het beleggen in obligaties

Wanneer je van plan bent om te gaan beleggen in obligaties dan is het belangrijk dat je een obligatie kiest die goed bij je wensen aansluit. Kijk altijd naar de kosten die worden gemaakt om een belegging of obligatie te beheren en of een bedrijf aan de kredietwaardigheid voldoet. Ook de marktrente moet in de gaten worden gehouden, want hoe hoger een marktrente oploopt, des te minder zal ook de waarde van een obligatie worden.

Gratis obligatiegids downloaden

Er zijn veel soorten obligaties. Normaal gesproken kan je daar ook een prima rendement mee behalen op een veilige manier. Obligaties kan je kopen via de beurs, je broker, of rechtstreeks bij de uitgever. Hoe weet je welke obligaties je wel en niet moet kopen. Download daarvoor onze gratis obligatiegids!