Wat is een obligatie

Wat is een obligatie?

Een obligatie is in feite een schuldbewijs aan een partij. Veelal is deze partij (de verstrekker) een overheid (‘staatsobligatie),’ maar deze partij kan ook een onderneming of organisatie zijn. Een obligatie wordt uitgegeven door de partij als lening. De koper van de obligatie, gebruikt deze als investering en heeft recht op rente en terugbetaling.

Rente

Bij de vraag ‘wat is een obligatie?’ is rente één van de belangrijkste kenmerken. De rente en looptijd worden vooraf besproken. Een obligatie heeft bijvoorbeeld een looptijd van 5 jaar, en een rentepercentage van 6% per jaar. De rente op obligaties kan sterk verschillen. In het algemeen geldt dat hoe meer onzekerheid er is, en hoe groter de kans is dat de verstrekker de obligatie niet kan terugbetalen, hoe hoger de rente is. Obligaties van financieel stabiele landen, zoals Nederland, kennen een relatief lage rente (ongeveer 2% in 2014), de rente voor Griekse Obligaties ligt in dezelfde periode drieënhalf keer zo hoog.

Handel in obligaties

Om dieper in te gaan op ‘wat is een obligatie?’ kennen obligaties een groot verschil ten opzichte van leningen; ze zijn verhandelbaar. De waarde van een obligatie is uit te rekenen (zie hieronder), maar de handelswaarde wijkt hier veelal vanaf. In principe zijn obligaties volledig vrij verhandelbaar. Het maakt niet uit aan wie ze worden verkocht en tegen welke prijs. De tegenprestatie van de verstrekker blijft echter wel gelijk en niet persoonsgebonden.

Waarde van obligaties

In theorie is de waarde van een obligatie eenvoudig uit te rekenen. Ter voorbeeld een obligatie van € 1.000,- met een looptijd van 5 jaar en 6% jaarlijkse rente. Gedurende de looptijd, wordt er 5 keer € 60,- uitgekeerd. Aan het eind van de looptijd wordt bovendien de schuld van € 1.000 uitgekeerd. Net na de aankoop van de obligatie, is de waarde hierdoor € 1.000,- plus vijf keer de rente uitbetaling van € 60 is een totale waarde van € 1.300,-.

De waarde in de praktijk ligt bijna altijd lager. Er is altijd een factor onzekerheid van betaling en er is sprake van een tijdsvoorkeur van geld (€ 1.300,- is nu meer waard dan een bon die over 5 jaar tijd € 1.300,- uitbetaling geeft).

In het kort

Wat is een obligatie in de praktijk? Het is een vorm van financiering, waarbij de verstrekker een niet persoonlijke verplichting aangaat met de koper. Het verschil tussen een lening en een obligatie, is dat de obligatie vrij verhandelbaar is. De rente is afhankelijk van de hoeveelheid risico die de koper loopt en ook de marktprijs kan hierdoor beïnvloed worden.