Beleggen

Slide background

Er bestaan veel verschillende mogelijkheden om je geld te beleggen. Je kan beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, obligaties, opties maar ook in zaken als goud, olie of zelfs graan. Elke vorm van beleggen heeft weer zijn eigen kenmerken, eigenschappen en risico’s. Voorop staat dat je over een behoorlijke hoeveelheid kennis moet beschikken om te kunnen beleggen.

Beleggen in aandelen

Geld kan je beleggen in aandelen. Aandelen zijn rechten op winst van een bedrijf. Het rendement van aandelen kan bestaan uit koerswinst en uit dividend. Als de koers vaan een aandeel stijgt, dan neemt je rendement snel toe. Daar staat tegenover dat de koers van een aandeel ook snel kan dalen en je geld kan verliezen. Dividend is het gedeelte van de winst dat wordt uitbetaald door het het bedrijf waar je aandelen van hebt gekocht. Er bestaan risicovolle aandelen en minder risicovolle aandelen waarin je kunt beleggen. Het rendement dat je kunt behalen verschilt meestal navenant.

Beleggen in aandelen- of beleggingsfondsen

Je kan ook beleggen in aandelenfondsen. Een aandelenfonds belegt in verschillende soorten aandelen van verschillende bedrijven. Daarnaast kan er ook in meerdere landen belegd worden. De meeste fondsen hebben een thema en een profiel en worden beheerd door specialisten. Zo’n fonds kan dus enerzijds grote kennis over een branche of thema opbouwen en anderzijds het risico spreiden door te beleggen in meerdere bedrijven of aandelen.

Beleggen in Obligaties

Naast aandelen kan je ook beleggen in obligaties. Obligaties zijn leningen aan bedrijven, organisaties of overheden. Je rendement bestaat uit de rente op obligaties en eventueel koersverschillen van de obligaties. Obligaties kunnen in waarde toenemen als de rente lager wordt. Daar staat tegenover dat de koers kan dalen als de rente stijgt. Het rendement meestal ligt hoger dan de rente op een spaarrekening. En lager dan het rendement op aandelen. Het risico van obligaties is lager dan dat van aandelen.

Beleggen in Opties

Je kan ook beleggen in opties. Met opties koop je het recht om aandelen en obligaties tegen een bepaalde prijs te kopen of te verkopen. Daarbij speculeer je op waardedalingen of stijgingen van aandelen of obligaties. Je hebt minder geld nodig om te beleggen in veel aandelen. De rendementen kunnen zeer hoog zijn. Maar als de ontwikkeling van koersen anders verloopt dan je dacht, kan het volledige belegde geld verliezen.