Obligatie uitgifte

Wie kan een obligatie uitgeven?

Obligatie uitgifte is niet voorbehouden aan de staat, bedrijven en instellingen. Een sportvereniging of een welzijnsinstelling kunnen ook obligaties uitgeven. Zolang men voldoet aan de vereisten zoals ze in de wet zijn vastgelegd, is daar niets op tegen. Denkt u maar aan een voetbalclub die haar supporters obligaties aanbiedt om zo de schuld te verminderen of in een stadion te investeren.

Hoe worden obligaties uitgegeven?

Meestal neemt een bedrijf de eigen bank of een gespecialiseerde bank in de arm die zorgt gaat dragen voor de obligatie uitgifte. De bank helpt dan mee te bepalen wat het beste moment is om de markt op te gaan en maakt een prospectus waarmee ze potentiële klanten informeert over de aankomende obligatie uitgifte. Op die manier wordt het geld dat uitgevende instantie wil lenen bijeengebracht. Soms neemt ook de bank zelf een deel voor haar rekening. Maar bedrijven en organisaties kunnen ook zonder tussenkomst obligaties uitgeven.

Onderhandse obligatie uitgifte

Soms kunt u ook een obligatie onderhands verwerven. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer het bedrijf waar u werkt een obligatie uitgifte voorbereid en de werknemers het eerste aanbod doet.
Of wanneer een Besloten Vennootschap obligaties gaat uitgeven aan een beperkte groep deelnemers. Deze vorm van uitgifte gebeurt ook buiten een bank om. Men biedt de obligaties aan aan bekenden, werknemers, via een intern circuit of met ondersteuning van een bank of tussenhandelaar, maar buiten de beurs om.

Rendement obligaties

Het rendement van een obligatie bestaat uit de aflossing minus de aanschafkosten van de obligatie en de couponrentes die gedurende de looptijd worden ontvangen. De aanschafkosten kunnen lager zijn dan de nominale waarde als de verwachting is dat de rente gaat stijgen. Dan is het niet aantrekkelijk om je geld vast te hebben zitten in een obligatie als je elders een hogere rente kunt halen. De aanschafkosten kunnen ook hoger zijn als men verwacht dat de rente gaat daken. De koers van een obligatie kan dus dalen en stijgen. Bij de obligatie uitgifte moet je dit rendement wel incalculeren.

Onderhands

Soms kunt u ook een obligatie onderhands verwerven. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer het bedrijf waar u werkt een obligatie uitgifte voorbereid en de werknemers het eerste aanbod doet.
Of wanneer een Besloten Vennootschap obligaties gaat uitgeven aan een beperkte groep deelnemers. Deze vorm van uitgifte gebeurt ook buiten een bank om. Men biedt de obligaties aan aan bekenden, werknemers, via een intern circuit of met ondersteuning van een bank of tussenhandelaar, maar buiten de beurs om.

Wel of niet meedoen?

Is het verstandig om bij een obligatie uitgifte meteen vooraan te gaan staan en obligaties aan te schaffen? Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig. Het hangt namelijk samen met de omstandigheden, met uw wensen en verwachtingen en met de uitgifteprijs. Zoals gezegd, stel uw werkgever biedt u obligaties aan of de club waar u groot fan van bent. Dan kan rendement en sentiment samenvallen. Gaat u puur uit van rendement dat is het een kwestie van rekenen. Wat wordt de uitgiftekoers? Begint u bij 100% of ligt de koers daar al direct boven of onder?

Toezicht AFM

De Autoriteit Financiële Markten houdt toezicht op beleggingsinstellingen en banken. De meeste aanbieders van niet-beursgenoteerde obligatiefondsen staan echter niet onder AFM-toezicht. Deze fondsen maken gebruik van 1 van onderstaande vrijstellingen, uitgifte van obligaties:

  • van meer dan 100.000 euro per obligatie
  • met een totaal van minder dan 2,5 miljoen euro
  • aan minder dan 100 personen

De uitgever van obligaties moet dan wel vermelden dat ze niet onder toezicht staan van de AFM. Dat moeten zij doen met bijvoorbeeld een banner zoals hierna is weergeven.

AFM

De aanbieder van bovenstaande beleggingen moet wel expliciet vermelden dat deze beleggingen niet onder toezicht staan. De AFM houdt wel  toezicht op de naleving van consumentenregels door de aanbieders van obligaties die geen prospectus of vergunning nodig hebben.

Checklist obligatie uitgifte

Via onze website kan u een checklist en gratis informatiegids downloaden over de uitgifte van obligaties en het kopen daarvan. De gids is door experts samengesteld en gratis te verkrijgen.