Converteerbare obligatie

Een goede en zekere belegging. Zo beschouwt men over het algemeen de obligatie. Geldt dit dan ook voor de converteerbare obligatie?

Een converteerbare obligatie

Een heel bijzondere vorm van obligaties is de converteerbare obligatie. Converteren staat voor inruilen. We hebben langzaamaan een zware crisis achter de rug. Tijdens die crisis waren aandelen niet zo populair. Maar bedrijven hebben wel investeringsmogelijkheden nodig. Als een aandelenuitgifte niet aan te raden is omdat de bestaande aandelen een wat zwalkende – of een lage koers hebben, kiezen bedrijven vaker voor de uitgifte van obligaties. Bij de converteerbare obligatie verlenen zij dan het recht om de obligaties op een later tijdstip om te ruilen in aandelen. Mag, maar hoeft dus niet.

Voordeel

Deze vorm van obligaties heeft voordelen voor zowel de uitgever als de koper. Voor u als koper geldt de zekerheid van de jaarlijkse rente en het terugkrijgen van de basiswaarde. Met daarnaast het extra dat u later, wanneer de koers fors gestegen is, de obligaties kunt omzetten in aandelen. De hoge aandeelkoers levert dan voor u winst op.

Rendement

U hebt op deze manier drie mogelijkheden op rendement. Natuurlijk door de jaarlijkse rente op de obligatie. Dan door de jaarlijkse uitkering op het ingewisselde aandeel. Plus, winst op de verkoop van of de obligatie of het aandeel dat door inruil is verkregen.

Beurs

De converteerbare obligatie is net als een gewone obligatie via uw bank of via een tussenhandelaar te verwerven. Ze wordt ook gewoon op de beurs verhandeld. U kunt deze obligatie dus ook tussentijds verkopen. Dat is interessant wanneer de koers stijgt. Dat gebeurt wanneer het met het bedrijf dat de obligatie heeft uitgegeven goed gaat. Dan is er interesse op de markt en stijgt de koers.

Belangrijk

Beleggen betekent uw geld investeren in een bedrijf of een project. Voor u als belegger is het belangrijk dat deze investering iets oplevert. Liefst een hoger rendement dan wat een spaarrekening uitbetaalt. Daarvoor neemt en loopt u risico. Want een bedrijf kan verlies draaien, waardoor uw obligatie misschien gevaar loopt of het bedrijf maakt flinke winsten waardoor de koerswaarde van uw obligatie toeneemt. Obligaties kopen betekent dus ook regelmatig de koers bekijken. Of met uw bank of handelaar marges afspreken. Komt de koers onder of boven een bepaalde grens, krijgt u een bericht. Zo kunt u altijd beslissen of u de obligatie behoudt of liever van de hand doet.