Toegankelijkheid van Nederlandse rechtspraak

Spreekuurrechter: de proef op de som

De rechtbank Noord-Nederland voert een proef met een zogenaamde ‘spreekuurrechter’ in. Met een dergelijke proef kan onderzocht worden of voorkomen kan worden dat juridische geschillen of kwesties uitlopen tot ingewikkelde, langdurige procedures. Het zou de Nederlandse rechtspraak laagdrempeliger, sneller en minder duur moeten maken. Maar is dat wel het geval?

Laagdrempelig en effectief

De Drentse rechter Ton Lennaerts, initiatiefnemer van de proef, stelt dat de Nederlandse rechtspraak voor de gewone burger haast onbereikbaar en onoverzichtelijk is geworden. Zeker voor laaggeletterden is een gang naar de rechtbank vanwege bureaucratie haast niet mogelijk. Dit moet anders, stelt Lennaerts in het Friesch Dagblad. De rechtspraak moet dichtbij het volk staan. Het gaat immers om de waarheid, niet om degene met de slimste of duurste advocaat, aldus Lennaerts. Bij een zogenoemde ‘spreekuurrechter’, kan de rechter meteen om toelichting vragen, krijgt hij een goed beeld van de kwestie en kan hij advies geven over een mogelijke oplossing. Veel effectiever dan het schriftelijk uitwisselen van stukken, waar vaak veel tijd overheen kan gaan. Er komt geen advocaat aan te pas en er hoeft geen vonnis te worden geveld.

Onderzoek

Zaken die zich lenen voor een dergelijke spreekuurrechter zijn onder andere ontslagzaken, huurkwesties, burenruzies en schadezaken. Voor de proef krijgt Lennaerts subsidie van de Raad voor de Rechtspraak, en na een jaar (of na honderd behandelde zaken) zal de balans middels wetenschappelijk onderzoek worden opgemaakt.

Nadelen van de spreekuurrechter

Maar is een rechtzoekende wel gebaat bij een gerechtelijke bemiddeling zonder vertegenwoordiging van een advocaat? Veel rechtzoekenden hebben geen juridische kennis, waardoor zij ernstig in hun belangen kunnen worden geschaad. Tevens kunnen ogenschijnlijk simpele zaken juridisch of feitelijk erg ingewikkeld zijn. De rechtzoekende loopt het risico om zonder vertegenwoordiging van een advocaat belangrijke verweren te laten liggen of niet te benutten. Veel rechtzoekenden hebben door gebrek aan kennis op juridisch gebied niet de capaciteit om adequaat te handelen, waardoor de kans op juridische missers steeds groter worden. Het is dan ook aan te raden om ondanks dat het niet verplicht is, toch gebruik te blijven maken van een advocaat. Zeker in het geval van gebrek aan specialistische kennis. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem eens een kijkje op de website van allround advocatenkantoor Rechtnet Advocaten.

Laat een bericht achter

comment-avatar

*